KONTAKT

Kontaktujte nás

KONTAKT

Naším cieľom je dlhodobá spolupráca s našimi obchodnými partnermi. Ak hľadáte vážnu spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať.

Ako nás nájdete

Prevádzka bitúnku sa nachádza na adrese: SORBEL s.r.o.
Stročín 125, 089 01 Svidník

Telefónne čísla

Prokurista: +421 905 229 125
Prevádzkový manažér: +421 903 562 443

E-mailová adresa

prokurista: info@sorbel.sk
fakturácia: sorbelsro@gmail.com
bitúnok: bitunokstrocin@gmail.com

Identifikačné údaje spoločnosti

SORBEL s.r.o.
Stročín 125, 089 01 Svidník – prevádzka bitúnku
IČO: 36 499 455
IČ DPH: SK20 219 44 100
Okresný súd v Prešove, oddelenie: Sro, vložka č.15550 / P

Poznámka: Adresa bitúnku a fakturačná adresa spoločnosti SORBEL sro nie sú totožné.

Fakturačná adresa:

SORBEL s.r.o.
Beloveža 227
086 14 Hažlín
Registrácia:
Okresný súd Prešov, odd: Sro, vložka č. 15550/P

Banking:

UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK35 1111 0000 0010 2204 8034

SWIFT: UNCRSKBX

Kontaktný formulár

Je dlhoročný prevádzkovateľ bitúnku na ošípane a hovädzí dobytok so schvaľovacím číslom SK7121.

Identifikačné údaje spoločnosti

SORBEL s.r.o.
IČO: 36 499 455
IČ DPH: SK20 219 44 100
Fakturačná adresa:
Beloveža 227, 086 14 Hažlín
Registrácia:
Okresný súd v Prešove, odd: Sro, vložka č. 15550/P

Ako nás nájdete | Kontakt

Prevádzka bitúnku sa nachádza na adrese: Stročín 125, 089 01 Svidník

Prokurista: +421 905 229 125
Prevádzkový manažér: +421 903 562 443

prokurista: info@sorbel.sk
fakturácia: sorbelsro@gmail.com
bitúnok: bitunokstrocin@gmail.com