NAŠE PRODUKTY

Vieme a chceme poskytnúť našim zákazníkom čerstvé mäso, tak ako nás učil náš milovaný otec.

Predávame čerstvé mäso z nášho bitúnku a to: bravčové polovičky a hovädzie štvrte v rôznych úpravách spolu s pridruženým tovarom ( vnútornosti…) . Aby bolo možné zaručiť kvalitne dodávky tovarov potrebných pre naše podnikanie, ako aj pre následnú distribúciu našich výrobkov k našim zákazníkom, disponujeme moderným vozovým parkom, ktorý spĺňa všetky legislatívne podmienky pre prepravu takéhoto tovaru.

Je dlhoročný prevádzkovateľ bitúnku na ošípane a hovädzí dobytok so schvaľovacím číslom SK7121.

Identifikačné údaje spoločnosti

SORBEL s.r.o.
IČO: 36 499 455
IČ DPH: SK20 219 44 100
Fakturačná adresa:
Beloveža 227, 086 14 Hažlín
Registrácia:
Okresný súd v Prešove, odd: Sro, vložka č. 15550/P

Ako nás nájdete | Kontakt

Prevádzka bitúnku sa nachádza na adrese: Stročín 125, 089 01 Svidník

Prokurista: +421 905 229 125
Prevádzkový manažér: +421 903 562 443

prokurista: info@sorbel.sk
fakturácia: sorbelsro@gmail.com
bitúnok: bitunokstrocin@gmail.com