POLITIKA KVALITY

Staráme sa o politiku kvality. V spolupráci s nami môžete byť istí, že pracujete s vysoko kvalifikovanou spoločnosťou.

Bezpečnosť potravín

Veríme, že certifikácia riadenia bezpečnosti potravín môže byť jedným z impulzov pre spoluprácu s našou spoločnosťou.

SORBEL s.r.o. uskutočňuje svoje podnikatelské aktivity k dosiahnutiu vysokej kvality svojich výrobkov a služieb a k spokojnosti zákazníkov pri zaistení stabilného postavenia na trhu. Zlepšenie výrobných procesov pokračuje neustále … V spolupráci s nami si môžete byť istí, že spolupracujete s vysoko kvalifikovanou spoločnosťou.

  • BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

    dodržiavame pravidlá bezpečnosti potravín

  • BEZPEČNOSŤ PRÁCE A HYGIENA

    Staráme sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

    staráme sa o prírodné prostredie

certifikát

Spoločnosť

Spoločnosť SORBEL s.r.o. zabezpečuje kvalitu ponúkaných tovarov a vzhľadom na zavedenie nových výrobných procesov počas roku 2017 a zodpovednému pripraveniu na certifikáciu činností spoločnosti s cieľom splnenia požiadaviek noriem kvality ISO: 22000: 2006 v systéme riadenia bezpečnosti potravín disponujeme certifikáciou na činnosť: Výroba a predaj bravčového a hovädzieho mäsa.

Po úspešnom splnení požiadaviek auditu sme získali certifikát certifikačného orgánu systémov manažérstva:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Veríme, že certifikácia riadenia bezpečnosti potravín môže byť jedným z impulzov pre spoluprácu s našou spoločnosťou.

Je dlhoročný prevádzkovateľ bitúnku na ošípane a hovädzí dobytok so schvaľovacím číslom SK7121.

Identifikačné údaje spoločnosti

SORBEL s.r.o.
IČO: 36 499 455
IČ DPH: SK20 219 44 100
Fakturačná adresa:
Beloveža 227, 086 14 Hažlín
Registrácia:
Okresný súd v Prešove, odd: Sro, vložka č. 15550/P

Ako nás nájdete | Kontakt

Prevádzka bitúnku sa nachádza na adrese: Stročín 125, 089 01 Svidník

Prokurista: +421 905 229 125
Prevádzkový manažér: +421 903 562 443

prokurista: info@sorbel.sk
fakturácia: sorbelsro@gmail.com
bitúnok: bitunokstrocin@gmail.com