POLITIKA KVALITY

Staráme sa o politiku kvality. V spolupráci s nami môžete byť istí, že pracujete s vysoko kvalifikovanou spoločnosťou.

Bezpečnosť potravín

Veríme, že certifikácia riadenia bezpečnosti potravín môže byť jedným z impulzov pre spoluprácu s našou spoločnosťou.

SORBEL sro prowadzi swoją działalność gospodarczą w celu osiągnięcia wysokiej jakości swoich produktów i usług oraz zadowolenia klientów przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej pozycji na rynku. Doskonalenie procesów produkcyjnych trwa… Współpracując z nami masz pewność, że współpracujesz z wysoko wykwalifikowaną firmą.

Spoločnosť SORBEL s.r.o. má vypracovanú internú politiku kvality, ktorá je pre zákazníkov k nahliadnutiu:

  • BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

    dodržiavame pravidlá bezpečnosti potravín

  • BEZPEČNOSŤ PRÁCE A HYGIENA

    Staráme sa o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

    staráme sa o prírodné prostredie

certifikát

Spoločnosť

Spoločnosť SORBEL s.r.o. zabezpečuje kvalitu ponúkaných tovarov a vzhľadom na zavedenie novej technológie výrobných procesov počas minulých rokov a zodpovednému pripraveniu na certifikáciu činností spoločnosti s cieľom splnenia požiadaviek noriem kvality IFS Food v systéme riadenia bezpečnosti potravín disponujeme certifikáciou na činnosť: Výroba a predaj bravčového a hovädzieho mäsa.

Po úspešnom splnení požiadaviek auditu sme získali certifikát certifikačného orgánu systémov manažérstva:

SGS-International Certification Services GmbH

Veríme, že certifikácia riadenia bezpečnosti potravín môže byť jedným z impulzov pre spoluprácu s našou spoločnosťou.

Je dlhoročný prevádzkovateľ bitúnku na ošípane a hovädzí dobytok so schvaľovacím číslom SK7121.

Identifikačné údaje spoločnosti

SORBEL s.r.o.
IČO: 36 499 455
IČ DPH: SK20 219 44 100
Fakturačná adresa:
Beloveža 227, 086 14 Hažlín
Registrácia:
Okresný súd v Prešove, odd: Sro, vložka č. 15550/P

Ako nás nájdete | Kontakt

Prevádzka bitúnku sa nachádza na adrese: Stročín 125, 089 01 Svidník

Prokurista: +421 905 229 125
Prevádzkový manažér: +421 903 562 443

prokurista: info@sorbel.sk
fakturácia: sorbelsro@gmail.com
bitúnok: bitunokstrocin@gmail.com